Blog

Informații utile pentru mediul de business
Direct de la sursă

Temeiul legal pentru dizolvarea unei firme este Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 227-237. Dizolvarea înseamnă încetarea a activității  societății comerciale, adică firma nu mai poate emite facturi pentru activități prevăzute în obiectului de activitate, ci se pregătește doar  pentru lichidarea patrimoniului, putând efectua operațiuni de plăți și încasări în numerar și/sau prin bancă....