Măsuri de securitate pentru încasarea creanțelor

Pierderea unor sume de bani poate zgudui puternic o firmă.

Adevărații manageri profesioniști știu se înconjoare de alți profesioniști, în domenii cheie: fiscal și legal. În domeniul fiscal, regula funcționează pentru există o obligație legală cum o firma trebuie aibă un contabil, dar în domeniul legislativ, se apelează la profesioniști doar în situații de criză.

Recomandăm antreprenorilor câteva elemente de care țină cont la momentul încheierii unui contract, astfel încât orice diligența de recuperare a creanțelor fie cât mai facilă. Astfel, verificarea coordonatelor partenerului de afaceri din surse oficiale: registrul comerțului, monitorul oficial, aplicații on-line care furnizează informați complexe atât despre firma, cât și despre asociați/administratori, reprezintă pârghii vitale în vederea încheierii unui contract. Cu cât veți cunoaște mai multe lucruri despre partener, cu atât va securizați mai bine orice tranzacție.

Există în zona virtuală aplicații care emit rapoarte detaliate despre evoluția unei entități în timp, indicatori economico-financiari, informații despre eventualele litigii cu care o societate comercială apare înregistrata pe portalul instanțelor de judecată.

De asemenea, un document financiar contabil extrem de important, este extrasul pentru confirmarea soldului contabil. Acest document este obligatoriu fie întocmit anual, la momentul inventarierii întregului patrimoniu, dar dacă volumul tranzacțiilor este mare, atunci este recomandabil o confruntare a soldurilor contabile aibă loc chiar trimestrial sau lunar, după caz. Un astfel de act are putere juridică și reprezintă de fapt o recunoaștere a sumelor datorate.

În momentul în care apar întârzieri la plată, o primă măsura ar fi emiterea unei notificări prin care partenerul este atenționat termenul de plata a fost depășit și solicitați fixarea unei întâlniri pentru a lămuri cauzele care au condus la întârzierile produse.

Redactarea unei minute a întâlnirii care conțină stabilirea pașilor următori în recuperarea creanțelor, este de folos pentru ambele părți: pe de o parte, debitorul conștientizează este monitorizat atent și va lua în calcul plata datoriei, pe de altă parte, pentru creditor, minuta respectivă reprezintă din nou o recunoaștere a obligațiilor ce ii revin debitorului, acestea fiind asumate prin semnarea actului.

În situația în care obiectul operațiunii economice îl reprezintă un bun de valoare mare, este indicată încheierea unui contract de garanție mobiliară/imobiliară prin care creditorul se pune la adăpost în caz de neplată a bunului ce face obiectul contractului.

Este mai ușor închei de bună voie un astfel de contract, decât ajungi în instanța de judecată și soliciți instituirea unui sechestru asigurător, care presupune de obicei și plata unei cauțiuni din partea celui care promovează o astfel de acțiune.

Concluzia este dacă avem cât mai multe măsuri de securitate aplicate într-o relație contractuală, putem evita un eventual litigiu care presupune timp și bani.