Diagnosticul unei firme

Pentru a diagnostica o firmă, trebuie să răspundem la câteva întrebări:

  • Care este statutul juridic?
  • Care sunt rezultatele economico-financiare?
  • Sunt sau nu sunt satisfăcătoare rezultatele?
  • Cum au fost obținute?
  • Care sunt performanțele?

Rezultatele anterioare și cele prezente trebuie să furnizeze informații asupra modului de operare al managementului. În rezultatele unei societăți comerciale sunt reflectate deciziile pe care le iau factorii de conducere.

De multe ori, o opinie externă asupra activității economico-financiare poate să arate atât punctele tari, cât și punctele slabe. O opinie externă presupune o altă abordare, din altă perspectiva. Chiar dacă această opinie scoate în evidență aspecte mai puțin bune asupra activității firmei, acesta poate fi utilă și poate să reprezinte momentul schimbării unor decizii. Un specialist extern are avantajul experienței asupra diversității din zona de lucru, iar opinia va fi argumentată de fiecare dată. Scenariile pe care le poate prezența un consultant sunt teme asupra cărora un administrator/manager trebuie să le analizeze și ulterior să ia decizia corectă. Rolul consultantului este să prezinte variante, iar rolul managerului este să ia decizii. Atunci când cei doi factori conlucrează, rezultatele trebuie să fie pe măsura așteptărilor. O temere apăruta datorită unor situații neprevăzute trebuie tratată ca atare: cu o consiliere adecvată.

Întotdeauna există soluții, dar pentru asta trebuie să vorbești cu cine trebuie.

Am primit o citație de la o instanța judecătorească? Nu ne pică bine, dar atunci când este citită de un specialist, avem deja o altă imagine.

Am primit un plic gros de la A.N.A.F. ? Nu ne pică bine, dar când îl citește persoană abilitată, interpretarea documentelor conduce la o altă situație.

Chiar și o adresa sau o notificare primită de la un partener de afacere, ne poate schimbă ziua. Nu mai vorbim de o somație de la un executor judecătoresc sau vreo notificare primită de la un lichidator judiciar… ne face să ne clătinam. Din nou arătam, lucrurile nu sunt atât de grave precum par la prima vedere! Există soluții!