Ce variante are o firmă căreia i s-au blocat conturile bancare?

Blocajul financiar poate să apară din diverse cauze: un titlu executoriu emis de către A.N.A.F. cel mai adesea, o executare silită pusă în aplicare de un executor judecătoresc… Indiferent de cauza care a condus la blocarea conturilor bancare, există o soluție că aceste conturi să opereze din nou, în condiții de normalitate:  prin procedura insolvenței, prevăzută de Legea nr. 85/2014. Singura varianta de reluare a activității curente și înlăturarea blocajului, este  deschiderea procedurii de insolvență, cu perioada de observație.

Pentru a beneficia de protecția tribunalului, firma aflată în stare de dificultate poate depune o cerere la tribunalul local, prin care solicită instanței de judecată să admită cererea de deschidere a procedurii de insolvență. O astfel cerere se judecă în câteva zile, iar după admiterea ei de către instanța de judecată, administratorul judiciar desemnat va proceda la notificarea instituțiilor bancare, în vederea suspendării oricăror acțiuni de executare silită.

Din momentul deschiderii procedurii, firma debitoare poate desfășura activități economice, conform obiectului de activitate, sub supravegherea administratorului judiciar. În perioada de observație, se poate configura un viitor plan de reorganizare care presupune plata datoriilor istorice, într-un interval de 3 ani, după ce acest plan este confirmat de către judecătorul sindic.

Printre  efectele patrimoniale și nepatrimoniale ale deschiderii procedurii generale a insolvenței, firma debitoare intenționează de fapt să exploateze beneficiile oferite în perioada de observație:

  1. Suspendarea oricăror acțiuni individuale de recuperare a creanțelor împotriva debitorului.
  2. Asaltul creditorilor urmăritori se stopează prin suspendarea de drept a oricăror acțiuni judiciare de realizare a creanțelor .
  3. Suspendarea curgerii oricăror accesorii pentru creanțele negarantate născute anterior deschiderii procedurii, precum și ale creanțelor bugetare.
  4. Acțiunile administratorului judiciar sunt scutite de taxele de timbru.
  5. Orice furnizor de servicii– electricitate, gaze, apă, servicii de telefonie– nu au dreptul să schimbe, să refuze sau să întrerupă temporar un astfel de serviciu.

De fapt,  o firma are  o singură variantă viabilă atunci când i s-au blocat conturile bancare: procedura insolvenței, prevăzută de Legea nr. 85/2014.